Project Description

W kategorii Inwestycja Roku 2017 za budynek wielorodzinny ,,Wars i Sawa’’ I etap